Sữa ong chúa thiên nhiên 100g

190.000

Một số vitamin trong thành phần của sữa ong chúa có thể kể đến như:

  • Thiamine (B1)
  • Riboflavin (B2)
  • Niacin (B3)
  • Axit pantothenic (B5)
  • Pyridoxin (B6)
  • Biotin (B7)
  • Inositol (B8)
  • Axit folic (B9)

Call Now